Lens colours

Colours

Most Velodrom glasses come in a choice of grey, yellow and brown lens. Why? And what does the CE certification “CAT1” or “CAT2” mean?

Not darker than necessary

All “sunglasses” of well-known brands sold by serious traders (stay vigilant when buying cheap glasses on the beach) protect against UV rays, and that is good. But it is important to understand that if the glasses are darker than necessary, it really will be just a zero-sum game with eye pupils, who will open behind the dark glass. The latter has several disadvantages. Your focus depth decreases, and IF any daylight leaks in from the sides of the glasses, the eyes can easily be damaged now when the pupils are wide open and let the unfiltered UV light right in.

On the inside of the temples of Velodrom glasses a CE marking is printed indicating how dark the glass is. Cat 1 or Cat 2. The higher the number, the darker the glass. Ordernary sunglasses often have Cat 3 or even darker. But I have concluded that motorcycle glasses shouldn’t be darker than Cat 2 to have a safe sight even if you ride into a tunnel or poorly lighted environment. Unnecessarily dark glass also makes it harder to see through the cover glass of your instruments. Cat 2 is therefore the darkest shade of Velodrom glasses (the gray and brown lenses). The yellow lenses are Cat 1—almost transparent to ordinary visible light. Lighter glass also means smaller pupil, which is part of the body’s natural defenses against harmful light.

Colour

We mentioned above that grey lenses, except for protecting against UV rays, don’t do much more than darken the view a bit. Brown or yellow lenses, on the contrary, help you see better by moving the light in a direction where the eye works better. And they attenuate that visible blue light that makes you squint your eyes. It is no coincident that sharpshooters use yellow lenses that sharpens contrasts, and that you give light-sentitive patients at eye clinics brown lenses after cataract surgery (actually red-brownish, just like the Velodrom Dayglow lens). This lens colour gives you eyes very calm “working conditions”. You see better, and your eyes stay alert longer time. You become a safer driver.

Rule of thumb: Yellow lenses CAT 2 are especially suitable in bad light conditions—at dusk or night, in rain or fog. CAT 2 lenses are good for all daylight conditions, also a bit into dusk when you wouldn’t see a thing with CAT 3 glasses. Stay away from the latter, they are just silly fashion. Unless you regularly inspect atmospheric nuclear tests or the like.

Bad glasses worse than no glasses at all

Att gula glas är bra är vetenskapligt klarlagt. Här berättar ögonforskaren Ulf Wihlmark vid universitetssjukhuset i Linköping om hur ögat fungerar med olika färg på glasögonen. Ulf Wihlmarks har forskat om gula fläcken i ögats näthinna och skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

– De flesta väljer solglasögon efter vilken trend som gäller för säsongen, inleder Ulf Wihlmark i intervjun, och fortsätter:

– De gör fel. Istället för att välja en modefärg borde vi titta på vilken strålning som glaset filtrerar bort. Solens blå och ultrafioletta strålar är farligast. När de träffar näthinnan skadas eller dör syncellerna. Den synnedsättning som drabbar många äldre beror på skador på gula fläcken, där ögats skarpa seende sitter, När gula fläcken är skadad får man svårt att läsa och fästa blicken. Med rätt solglasögon kan man hjälpa till att förebygga skadan.

– I princip filtreras blått och uv-ljus bort bäst med gula glas. Blått glas släpper igenom det farliga ljuset och blir därmed helt verkningslöst. Blå glas kan vara sämre än inga glas alls, liksom andra glas som är mörka men ändå släpper igenom det skadliga ljuset. Det beror på att pupillen vidgas av det mörka glaset, och släpper in ännu mer av det ljus som tränger igenom glaset in i ögat. Grå och bruna glas fungerar också bättre mot det blå ljuset.

UV-ljus bidrar till att bryta ned gula fläcken

Ungefär en tredjedel av alla människor över 70 år drabbas av synnedsättning som en följd av skador på gula fläcken. Sjukdomen kallas “makula-degeneration”. Den kan vara ärftlig, men starkt solljus och rökning kan också påverka gula fläcken negativt.

Rent medicinskt sker följande: Uv-strålar träffar näthinnan och omvandlar syret i näthinnan till fria radikaler. Det gör att cellernas fetter härsknar och en slaggprodukt bildas som kroppen inte kan bryta ned. Följden blir nedsatt synskärpa.

Det finns ingen känd metod att bota makula-degeneration. Med bra solglasögon kan man emellertid förebygga sjukdomen.

Glasögonen från Velodrom skyddar dina ögon mot den här sjukdomen. Dels för att glasen är av bra kvalitet (polykarbonat som är naturligt uv-filtrerande) och dels för att bågarnas form skyddar mot ljusinsläpp från sidorna.

Nedan visas en test av uv-skyddet i ett par Velodrom jämfört med ett par Ray-Ban. Som synes är glasögonen helt jämförbara. Velodroms kurva är rent av jämnare än Ray-Ban.

uv-test